1, CURLOPT_USERAGENT => 'AntiAdBlock API Client', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, )); // prefer SSL if at all possible $version = curl_version(); if ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL) { curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'https://go.transferzenad.com' . $url); } else { curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://go.transferzenad.com' . $url); } $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { return file_get_contents('https://go.transferzenad.com' . $url); } else { return file_get_contents('http://go.transferzenad.com' . $url); } } private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . 'go.transferzenad.com', 443, $enum, $estr, 10); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname('go.transferzenad.com'), 80, $enum, $estr, 10)))) { return false; } $out = "GET " . $url . " HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: go.transferzenad.com\r\n"; $out .= "User-Agent: AntiAdBlock API Client\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 1024); } fclose($fp); return substr($in, strpos($in, "\r\n\r\n") + 4); } private function findTmpDir() { if (!function_exists('sys_get_temp_dir')) { if (!empty($_ENV['TMP'])) { return realpath($_ENV['TMP']); } if (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { return realpath($_ENV['TMPDIR']); } if (!empty($_ENV['TEMP'])) { return realpath($_ENV['TEMP']); } // this will try to create file in dirname(__FILE__) and should fall back to /tmp or wherever $tempfile = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($tempfile)) { unlink($tempfile); return realpath(dirname($tempfile)); } return null; } return sys_get_temp_dir(); } public function get() { $e = error_reporting(0); $url = "/v1/getTag?" . http_build_query(array('token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId)); $file = $this->findTmpDir() . '/pa-code-' . md5($url) . '.js'; // expires in 4h if (file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < 4 * 3600)) { error_reporting($e); return file_get_contents($file); } $code = $this->getCurl($url); if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } if ($code) { // atomic update, and it should be okay if this happens simultaneously $fp = fopen("{$file}.tmp", 'wt'); fwrite($fp, $code); fclose($fp); rename("${file}.tmp", $file); } error_reporting($e); return $code; } } $__aab = new __AntiAdBlock(); return $__aab->get();
الرئيسية / SYRIACP / خبر ع السريع / الفنان ” راغب علامة ” يهدي أغنية ” ياريت فيي خبيها ” للشاب محمد عساف ..

الفنان ” راغب علامة ” يهدي أغنية ” ياريت فيي خبيها ” للشاب محمد عساف ..

ـ تألق الشاب محمد عساف في ارب ايدول بأغنية ” ياريت فيي خبيها ” للفنان الكبير راغب علامة

وعند انتهائه من أداء الأغنية ضجّ مسرح ارب ايدول بالتصفيق الحار والأصوات المشجعة ل محمد عساف

مما أدى الى مباركة اللجنة في صوته و أدائه و تشجيعه

و في نهاية تعليقات اللجنة آخر حكم في اللجنة الفنان راغب علامة قام بإهداء الأغنية للشاب محمد عساف بأن يسجلها بصوته و يصدرها و تسجل الاغنية باسم محمد عساف

 

40c33fcf36a64a07050700957d9fa3bdeb1c2a2e

عن ظلال محمد هلال خطيب

أنا إمرأة مسالمة لا أحب العنف أو القسوة و إن أردت إسعادي فلا تدعني ازرفُ دموعاٌ تدمي قلبي .. و تطفئُ نورَ عيوني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .