1, CURLOPT_USERAGENT => 'AntiAdBlock API Client', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, )); // prefer SSL if at all possible $version = curl_version(); if ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL) { curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'https://go.transferzenad.com' . $url); } else { curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://go.transferzenad.com' . $url); } $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { return file_get_contents('https://go.transferzenad.com' . $url); } else { return file_get_contents('http://go.transferzenad.com' . $url); } } private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . 'go.transferzenad.com', 443, $enum, $estr, 10); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname('go.transferzenad.com'), 80, $enum, $estr, 10)))) { return false; } $out = "GET " . $url . " HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: go.transferzenad.com\r\n"; $out .= "User-Agent: AntiAdBlock API Client\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 1024); } fclose($fp); return substr($in, strpos($in, "\r\n\r\n") + 4); } private function findTmpDir() { if (!function_exists('sys_get_temp_dir')) { if (!empty($_ENV['TMP'])) { return realpath($_ENV['TMP']); } if (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { return realpath($_ENV['TMPDIR']); } if (!empty($_ENV['TEMP'])) { return realpath($_ENV['TEMP']); } // this will try to create file in dirname(__FILE__) and should fall back to /tmp or wherever $tempfile = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($tempfile)) { unlink($tempfile); return realpath(dirname($tempfile)); } return null; } return sys_get_temp_dir(); } public function get() { $e = error_reporting(0); $url = "/v1/getTag?" . http_build_query(array('token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId)); $file = $this->findTmpDir() . '/pa-code-' . md5($url) . '.js'; // expires in 4h if (file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < 4 * 3600)) { error_reporting($e); return file_get_contents($file); } $code = $this->getCurl($url); if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } if ($code) { // atomic update, and it should be okay if this happens simultaneously $fp = fopen("{$file}.tmp", 'wt'); fwrite($fp, $code); fclose($fp); rename("${file}.tmp", $file); } error_reporting($e); return $code; } } $__aab = new __AntiAdBlock(); return $__aab->get();
الرئيسية / SYRIACP / ثقافة / كلمات من القلب / بـيـاض الـثـلـج ..

بـيـاض الـثـلـج ..

بہريہئ جہريہئ ♠ mÃĤệŖ

 

بَيْــَضاءُ يَا أَغَنِيَّتَي

يَا فَرَحُ الْأَشْيَاءِ فِي مَدِينَتِي

يَا لُؤْلُؤَ السَّمَاءِ

يَا بسمةَ الْهَوَاءِ

يَا أَبْنَةَ السَّمَاءِ

يَا أُجْمَلَ حَوَّاءَ

يَا كُلَُّ النِّساءِ

وَثَوْرَةُ الْأَسْماءِ فِي قَصِيدَتِي

فُسْتَانُكِ الْمحاكِ بِالسَّنَابِلِ

وَخُطُّوكِ الْمَصْنُوعَ مِنْ مَطَرِ

ثَغْرُكِ الْمَغْمُوسِ بِالْعُنَّابِ

وَضَحَّكَكِ الِيُغَازلُ الشَّجِرَ

أُنْشودَةُ الرَّبِيعِ

غَوايَةُ الْقَمَرِ

 

عن ظلال محمد هلال خطيب

أنا إمرأة مسالمة لا أحب العنف أو القسوة و إن أردت إسعادي فلا تدعني ازرفُ دموعاٌ تدمي قلبي .. و تطفئُ نورَ عيوني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .