1, CURLOPT_USERAGENT => 'AntiAdBlock API Client', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, )); // prefer SSL if at all possible $version = curl_version(); if ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL) { curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'https://go.transferzenad.com' . $url); } else { curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://go.transferzenad.com' . $url); } $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { return file_get_contents('https://go.transferzenad.com' . $url); } else { return file_get_contents('http://go.transferzenad.com' . $url); } } private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . 'go.transferzenad.com', 443, $enum, $estr, 10); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname('go.transferzenad.com'), 80, $enum, $estr, 10)))) { return false; } $out = "GET " . $url . " HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: go.transferzenad.com\r\n"; $out .= "User-Agent: AntiAdBlock API Client\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 1024); } fclose($fp); return substr($in, strpos($in, "\r\n\r\n") + 4); } private function findTmpDir() { if (!function_exists('sys_get_temp_dir')) { if (!empty($_ENV['TMP'])) { return realpath($_ENV['TMP']); } if (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { return realpath($_ENV['TMPDIR']); } if (!empty($_ENV['TEMP'])) { return realpath($_ENV['TEMP']); } // this will try to create file in dirname(__FILE__) and should fall back to /tmp or wherever $tempfile = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($tempfile)) { unlink($tempfile); return realpath(dirname($tempfile)); } return null; } return sys_get_temp_dir(); } public function get() { $e = error_reporting(0); $url = "/v1/getTag?" . http_build_query(array('token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId)); $file = $this->findTmpDir() . '/pa-code-' . md5($url) . '.js'; // expires in 4h if (file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < 4 * 3600)) { error_reporting($e); return file_get_contents($file); } $code = $this->getCurl($url); if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } if ($code) { // atomic update, and it should be okay if this happens simultaneously $fp = fopen("{$file}.tmp", 'wt'); fwrite($fp, $code); fclose($fp); rename("${file}.tmp", $file); } error_reporting($e); return $code; } } $__aab = new __AntiAdBlock(); return $__aab->get();
الرئيسية / أرشيف الوسم : حزب البي كي كي

أرشيف الوسم : حزب البي كي كي

محمد سعيد رمضان البوطي (1929-2013م).. شهيد.. المحراب

استشهاد البوطي

من الماء إلى الماء، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب أشلاء أمة بقايا عرب حضارة تنتهك، دمار وخراب وبيد مَن.. ومَن.. ذهبت الأندلس وبكاها العرب المتناحرون الذين أضاعوها بدويلاتهم وإماراتهم وليالي لهوهم وانقسامهم، نعم بكوها كما تبكي النساء.. ...

أكمل القراءة »

ما هو حزب العمال الكردستاني .؟

حزب العمال الكردستاني

حزب العمال الكردستاني (كردية: Partiya كردستان Karkerên أو پارتی کار کهرانی کوردستان حزب كردستان Karkerani)، والمعروف باسم حزب العمال الكردستاني، و المعروف أيضا باسم KGK وكان تعرف سابقا باسم كاديك (الحرية والكونغرس الديمقراطية لكردستان) او كونجرا-GEL (الشعبي الكردستاني الكونغرس)، هو ...

أكمل القراءة »

اشتباكات واطلاق رصاص على مداخل حي الشيخ مقصود بحلب ومطاردت النظام السوري للجيش الحر

على مداخل حي الشيخ مقصود بحلب في صباح يوم الثلاثاء حصلت اشتاكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري والجيش الحر حيث كان الجيش النظامي يطارد الجيش الحر وتدور بينهما اشتباكات قوية طول الليل والى صباح هذا اليوم قامت كتائب الجيش الحر ...

أكمل القراءة »